PASKAH
.co
christian
online
Paskah

Nubuatan

Pusat bahan Paskah

Langsung ke: navigasi, cari

Daftar isi

Nubuat-nubuat tentang Kristus dan Penggenapannya

33 Nubuatan Mengenai Yesus yang Digenapi

Apakah nubuat-nubuat Perjanjian Lama mengenal Kristus digenapi?
Ya, sebagaimana akan terlihat dengan membandingkan ayat-ayat berikut:
kembali ke atas


Keadaan dan Peristiwa yang Berkenaan dengan Kematian Kristus

PeristiwaNubuatPenggenapan
Kristus Diremehkan Orang Maz 22:7; Yes 49:7; Yes 53:2-3 Luk 19:14; Luk 23:18; Yoh 1:11
Rakyat dan Penguasa Bersekongkol Melawan Kristus Maz 2:1-2 Mat 12:14
Kristus Menderita dalam Kehidupan Ini Yes 52:14; Yes 53:3 Luk 22:15; Luk 22:44; Ibr 4:15
Kristus Dikhianati oleh Seorang Teman Maz 41:10; Maz 55:13-15 Luk 22:3-4; Yoh 6:64; Yoh 6:70-71; Yoh 13:18
Kristus Dijual Seharga 30 Keping Perak Zak 11:12 Mat 26:14-15
Uang Perak itu Dibayarkan untuk Membeli Tanah Tukang Periuk Zak 11:13 Mat 27:3-10
Kristus Ditinggalkan Zak 13:7 Mat 26:31; Yoh 16:32
Kristus Berdiam Diri di Hadapan Para Penuduh-Nya Yes 53:7 Mat 27:12; Luk 23:9
Kristus Dicambuk Yes 52:14 Mat 27:26
Kristus Diludahi Yes 50:5-6 Mat 26:67; Mat 27:30
Kristus Dipukul Muka-Nya Mik 4:14 Mat 27:30
Kristus Disalibkan Maz 22:17 Mat 26:2; Yoh 3:14
Kristus Diberi Anggur dan Cuka Asam Maz 69:22 Mat 27:34; Mat 27:48; Luk 23:36
Jubah Kristus Diundi Maz 22:19 Mat 27:35
Kristus Dijadikan Tontonan dan Dicemooh Maz 22:8; Maz 22:13 Mat 27:39,41-42; Mar 15:31-32; Luk 23:35-36
Kristus Mati di Antara Pemberontak Yes 53:12 Mat 27:38; Mar 15:27; Luk 22:36-37
Kristus Mati bagi Dosa Dunia Yes 53:5,8,10,12; Dan 9:26 Mat 27:50; Kis 8:30-35; 1Ko 15:3; Gal 1:3; 1Pe 2:23-24
Tidak Ada Satu pun Tulang-Nya yang Dipatahkan Maz 34:21 Yoh 19:32-33,36
Tubuh Kristus Ditusuk Zak 12:10 Yoh 19:34,37
Kristus Dikubur di Kuburan Orang Kaya Yes 53:9 Mat 27:57-60
Untuk melihat seluruh ayatnya lengkap, lihat [[Kronologi Peristiwa Paskah]
kembali ke atas

Keadaan yang Berkenaan dengan Kebangkitan dan Kedatangan Kristus yang Kedua Kali

PeristiwaNubuatPenggenapan
Kebangkitan Kristus Maz 16:9-10; Maz 49:16; Hos 6:1-2 Mat 28:5-7; Mar 16:6-7; Luk 24:5-7; Yoh 20:26-27; Kis 1:3; Kis 2:24; Rom 1:4; Rom 6:4; 1Ko 15:20; Ibr 13:20; Wah 1:5
Kenaikan Kristus Maz 16:11; Maz 68:19 Luk 24:51; Kis 1:9; 1Ti 3:16; 1Pe 1:21
Pemuliaan Kristus Maz 110:1-7; Maz 118:22 Kis 2:32; Kis 5:31; Kis 7:55-56; Efe 1:20; Fili 2:9-11; Kol 3:1; Ibr 1:3; Ibr 8:1; Ibr 10:12; 1Pe 3:22; Wah 3:21; Wah 5:13
Kedatangan Kristus yang Kedua Kali 2Sa 7:13; Maz 50:2-5; Yes 9:5-6; Yes 16:5; Yes 66:18; Yer 30:9; Dan 7:13-14 Mat 25:31; Mar 8:38; Luk 12:40; Yoh 14:3; Kis 1:11; 1Ko 1:8; Fili 1:6; 1Te 3:13; 1Te 4:13-17; 1Te 5:2; 2Te 1:7; Tit 2:13; 2Pe 3:10; Wah 19:11-21
kembali ke atas


Diperoleh dari "https://paskah.co/Nubuatan"